ملاتهای تعمیراتی

هر ساله صدها هزار مترمکعب بتن به خاطر شرايط نامناسب ساخت، نگهداری و بهره برداری در معرض تخريب قرار مي گيرد. اين تخريب ها علاوه بر هزينه های بسيار زيادی که برای دوباره سازی متحمل مي کنند، ضايعات زيادی توليد مي کنند که از نظر محيط زيستي بسيار مخرب مي باشند…

سمنتکس ملاتي آماده مصرف بر پايه سيمان، سيليس دانه بندی شده و افزودني های مختلف جهت بهبود خصوصيات آن مانند کارپذيری، چسبندگي به سطح زير کار، مقاومت مکانيکي و شيميايي مي باشد. اين ملات برای کليه کارهای تعميراتي، پرکردن شکستگي های بتن و ماهيچه کشي مناسب است. سمنتکس دارای پيوستگي و همگني زيادی بوده و بدون نياز به آب اضافي به سرعت سيال شده و به علت داشتن انبساط جمع نمي شود و به خوبي در درزها و شکافها نفوذ کرده و چسبندگي زيادی ايجاد مي کند…

پلي تکس يک ملات تعميراتي يک جزئي پايه سيماني و تقويت شده با الياف پلي پروپيلن و رزينهای پودری محلول در آب مي باشد. اين ملات دارای قدرت چسبندگي بسيار زياد، مقاومت زياد در مقابل سيکل های سرما و گرما، ترک خوردگي و حملات مواد شيميايي و نمک ها مي باشد…

ملاتهای تعمیراتی REPAIRMENT MORTARZ

هر ساله صدها هزار مترمکعب بتن به خاطر شرايط نامناسب ساخت، نگهداری و بهره برداری در معرض تخريب قرار مي گيرد. اين تخريب ها علاوه بر هزينه های بسيار زيادی که برای دوباره سازی متحمل مي کنند، ضايعات زيادی توليد مي کنند که از نظر محيط زيستي بسيار مخرب مي باشند.

تا چندی پیش تنها گزینه برای تعمیر بتن استفاده از ملات های ماسه سیمانی بود که با رزینهای پلی ونیل استات که به نام چسب بتن عرضه می شوند مخلوط می گردیدتا چسبندگی آن افزایش یابد.این روش کار کاستی های زیادی داشت که نمود آن به شکل قطعاتی که طبله کرده و از زیرکار جدا شده اند را بسیار مشاهده نموده اید.

با پیشرفت علم شیمی ساختمان امروزه امکان تولید رزینهای مختلف با خصوصیات متنوع مانند قدرت چسبندگی بالا نرمی ضدآب بودن و مقاومت شیمیایی به صورت پودری فراهم شده است.با استفاده از یک یا چند نوع از این رزینها و افزودن مواد دیگر می توان ملاتهایی با خصوصیات مورد نظر را به طور دقیق در کارخانه تولید نمود.کارکردن با این ملاتها بسیار راحت تر است و چون فقط باید آب به آن اضافه شود احتمال خطاهای کارگری به حداقل می رسد.شرکت ژیکاوا با استفاده از دانش فنی و مواد اولیه شرکت های Wacker Polymers وAkzo Nobel قادر است تا انواع مختلف ملاتهای مهندسی و تعمیراتی را مشابه با بهترین نمونه های مورد استفاده در دنیا تولید نموده و در اختیار سازندگان ایرانی قرار دهد.

Call Now Button