مواد کمکی بتن

 واتروپروف بتن مايع ZWP-L 

مهمترين علت عدم مقاومت بتن در مقابل نفوذ آب و ساير عوامل شيميايي نداشتن فشردگي لازم و وجود خلل و فرج در بتن مي‌باشد. افزودني واتروپروف ZWP-L با ايجاد فشردگي بيشتر در بتن مقاومت آن را در مقابل نفوذ آب و املاح شيميايي تا چند برابر افزايش داد و به علت كاهش ميزان آب مصرفي از ايجاد فضاهاي خالي و منافذ ريز و همچنين ترك‌خوردگي بتن جلوگيري مي‌نمايد.

موارد مصرف:

  • مخازن و استخرهاي آب و فاضلاب
  • كانال‌هاي بتنی آب رساني
  • سدها و ساخت بتن‌هاي نفوذناپذير
  • پي‌ و فونداسيون‌هاي مجاور آب دريا

مزايا:

   • بالا بردن مقاومت در مقابل نفوذ آب و محلول‌هاي شيميايي
   • افزايش رواني و كارپذيري بتن
   • افزايش مقاومت فشاري و خمشي
   •  افزايش عمر و دوام بتن

واتروپروف بتن پودری ZWP-P

 

واترپروف بتن پودري ZWP-P پس از اختلاط با بتن قشري هيدروفوبيك (آب گريز) در داخل منافذ، حفره‌ها و روي سطح بتن به وجود آورده و ارتباط مجاري ريز داخل بتن را با يكديگر قطع كرده و نفوذپذيري آن را كاهش مي‌دهد. قشر حاصله خاصيتي پايدار داشته و علاوه بر خاصيت آب گريزي مقاومت بتن در مقابل تهاجم سولفات‌ها و ساير محلول‌هاي شيميايي را افزايش مي‌دهد.

 

موارد مصرف:

   • مخازن و استخرهاي آب و فاضلاب
   • کانالهای بتنی آب رسانی
   • سدها و ساخت بتن های نفوذناپذیر
   • پی و فونداسیونهای مجاور آب دریا

مزايا:

    • افزایش روانی و کارپذیری بتن
    • بالابردن مقاومت در مقابل نفوذ آب و محلولهای شیمیایی
    • افزایش مقاومت خمشی و فشاری
    • افزایش عمر و دوام بتن