سخت کننده سطح بتن ZSH-1

سخت کننده سطح بتن ZSH-1 جز مواد کمکی بتن، مایعی سیتیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه ای سخت میدهد.سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن ان و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب ,مواد شیمیایی ,روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می گردد.

 

سخت کننده سطح بتن ZSH-1 مایعی سیتیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه ای سخت میدهد.سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن ان و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب ,مواد شیمیایی ,روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می گردد.

موارد مصرف سخت کننده سطح بتن

  • مراکز بهداشتی و آموزشی
  • ادارات و ساختمانهای مسکونی
  • انبارها و پارکینگ های طبقاتی
  • انبارهای مواد غذایی و بهداشتی
  • سطوح بتنی داخل یا خارج ساختمان

مزایای سخت کننده سطح بتن

  • تسهیل نظافت سطح
  • آماده مصرف با کاربری آسان
  • افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی بتن
  • قابل مصرف بر روی سطح بتن کهنه و نو

روش و ميزان مصرف سخت کننده سطح بتن

در بتن های تازه پس از گیرش اولیه و به محض آنکه توانستید بر روی آن راه بروید به صورت لایه ای نازک پاشیده شود. میزان مصرف در این حالت 100-200 گرم در متر مربع می باشد. برای بتن های قدیمی ابتدا سطح زیرکار را کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی روغنی,نفتی و گرد و غبار و قطعات سست نمایید سپس سخت کننده سطح بتن ZSH-1 را به وسیله پمپ یا قلم مو بر روی آن اعمال نمایید. میزان مصرف بستگی به نوع سطح و خلل و فرج بتن دارد و به طور متوسط 100-300 گرم بر متر بتن می باشد.اجرای لایه های اضافی باعث افزایش سختی سطح خواهد شد.

مشخصات فنیسخت کننده سطح بتن

حالت فیزیکیمایع سفیدرنگ
وزن مخصوص1gr/cm3
یون کلرندارد
بسته بندیگالن 4و20-بشکه 200 کیلوگرمی