فوق روان کننده ژیکاپلاست ZN | ژیکاوا پیشرو در ارائه جدیدترین مواد شیمیایی ساختمان در ایران

فوق روان کننده ژیکاپلاست ZN

قیمت مخصوص عاملین

فوق روان کننده اي بسیار قوي بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب برای کلیه کارهای بتن ریزي در تمام شرایط آب و هوایی.
مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type F&G

توضیحات

Call Now Button