ژیکاترون ادمیکس

ژیکاترون ادمیکس جز مواد آب بندی محسوب میشود این محصول یک ماده پودری کریستال شونده و غیر سمی است که در هنگام ساخت بتن به آن اضافه می شود. این ماده با ایجاد کریستال های نامحلول در آب به طور دائمی باعث بسته شدن خلل و فرج و شکاف های موئینه داخل بتن شده و آن را در مقابل نفوذ آب و انواع مواد خورنده محافظت می نماید. این ماده همیشه به صورت فعال در داخل بتن وجود داشته و شکاف ها و ترک های تا عرض 0.4mm ایجاد شده در بتن را به طور خودکار ترمیم می نماید.

توضیحات

ژیکاترون ادمیکس

ژیکاترون ادمیکس یک ماده پودری کریستال شونده و غیر سمی است که در هنگام ساخت بتن به آن اضافه می شود. این ماده با ایجاد کریستال های نامحلول در آب به طور دائمی باعث بسته شدن خلل و فرج و شکاف های موئینه داخل بتن شده و آن را در مقابل نفوذ آب و انواع مواد خورنده محافظت می نماید. این ماده همیشه به صورت فعال در داخل بتن وجود داشته و شکاف ها و ترک های تا عرض 0.4mm ایجاد شده در بتن را به طور خودکار ترمیم می نماید.

روش و میزان مصرف ژیکاترون ادمیکس:

به میزان ۰/۵ الی ۰/۷۵ درصد وزن سیمان قبل از ریختن بتن به میکسر اضافه کرده و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه با دور بالا مخلوط نمائید. برای اختلاط کامل بهتر است که آن را قبلا با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب رقیق در آورید.
تاریخ مصرف و نحوه نگهداری ژیکاترون ادمیکس:
حداقل ۱۲ ماه در بسته بندی اصلی در محل خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب و پس از این مدت با انجام آزمایش قابل مصرف است.

موارد ایمنی:

این ماده حاوی سیمان و مواد اسیدی می باشد و تماس مستقیم آن با دست و چشم‌ مضر است. بنابراین ضمن توصیه به رعایت نکات ایمنی عمومی، استفاده از دستکش پلاستیکی و عینک محافظ چشم توصیه می گردد.