ژیکاکلین

ژیکا کلین از ترکیب چند نوع مواد شوینده قوي و بدون اسـتفاده از مواد حلال تولید می گردد. ژیکا کلین براي زدودن چربی و روغن که در عمق بتن نفوذ نموده و یا برطرف کـردن چـربـی و روغن ریخته شده بر روي سطوح اپوکسی شده به کار می رود.
ژیکا کلین به صورت عمقی در مجاري موئین سطوح بتنی نفوذ نموده و روغن و چربی ها را به صورت قطرات میکرو به حالت امولســـیون تبدیل و به سطح دایت کرده و سپس با آب شستشو می گردد.
ژیکا کلین به صورت کنسانتره تولید و در هنگام مصرف می توان آن را با آب رقیق و استفاده نمود.

توضیحات

مایع شوینده و تمیز کننده سطح بتن (محلول پاک کننده بتن) ژیکا کلین

ژیکا کلین از ترکیب چند نوع مواد شوینده قوي و بدون اسـتفاده از مواد حلال تولید می گردد و مایع شوینده و تمیز کننده سطح بتن (محلول پاک کننده بتن) است.

روش مصرف ژیکا کلین :

قطعات درشت چربی و روغن را از روي سطوح جمع آوري نمائید. سپس محصول ژیکا کلین را بر روي آن ریخته و پس از 20 دقیقه با برس دستی یا ماشین هاي نظافت برس دار روي سطوح بکشید. تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود، سپس با آب شستشو نمایید.
در صورت آلودگی شدید و عمقی سطوح با چربی و روغن می توان ژیکا کلین را با آب مخلوط و ســپس اجرا نمود. حداکثر 75% وزن ژیکا کلین می توان آب به آن اضــافه کرد. در این صــورت بعد از شستشوي اولیه وگذشت 30 دقیقه عملیات شستشو تکرار گردد.

جهت چربی زدایی در سطوح وسیع بهتر است شستشو به صورت مکانیکی و با استفاده از ماشین نظافت برس دار و دستگاه مکنده انجام شود.

 

موارد مصرف ژیکاکلین :

1:جهت ایجاد شرایط ایمنی و جلوگیري از لغزندگی و سُر خوردن پرسنل براي سطوح بتونی که آلوده به روغن و چربی باشد. مانند سطوح کف تراشکاري ها، انبارهاي قدیمی، سالن هاي تولید و موارد مشابه

2:جهت ایجاد شرایط فنی لازم جهت اجراي پوشش هاي پلیمري و بتنی در سطوحی که آلوده به چربی و روغن باشد.(پوشش هاي پلیمري بر روي سطوح بتنی آلوده به روغن و چربی چسبندگی و اتصال لازم را نخواهد داشت)

3:جهت تمیز کردن سطوح پوشش داده شـده با روکش هاي پلیمري (اپوکسی و پلی اورتان) که به طور موضعی آلوده به روغن و چربی باشد.

مزایا ژیکاکلین :

فاقد حلال

غیر قابل اشتعال

آماده مصرف

فعال در منافذ مویین بتن

کاملا موثر و نفوذپذیر

مقرون به صرفه و اقتصادي

 

کیفیت ظاهري مایع بی رنگ، بی بو، بدون حلال
وزن مخصوص 1kg / litre
کیفیت شیمیایی قلیایی PH = 8
میزان مصرف 200-300 ml / m
درجه حرارت هنگام اجرا حداقل 10 درجه سانتیگراد
شرایط نگهداري درانبار سرپوشیده و دور از یخ زدگی
مدت زمان نگهداري 2 سال از تاریخ تولید