ژيكا گروت NG – 1000

ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، مناسب گروت ریزي هاي دقیق با ضخامت 10 میلی متر به بالا و همچنین پاسخگوي نیازهاي صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی، سیمان و صنایع دریایی می باشد.

توضیحات

ژيكا گروت NG – 1000 ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، مناسب گروت ریزي هاي دقیق با ضخامت 10 میلی متر به بالا و همچنین پاسخگوي نیازهاي صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی، سیمان و صنایع دریایی می باشد.

جدول مقاومت فشاری :

عمر نمونه (روز)
مقاومت فشاری kg/cm2
1 500-550
3  700-800
7 800-900
28 1000 به بالا
انبساط آزاد 0.5-1.5 درصد
میزان مصرف آب 11-13 درصد وزن ماده خشک