ژيكا گروت NG – 1000

ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، مناسب گروت ریزي هاي دقیق با ضخامت 10 میلی متر به بالا و همچنین پاسخگوي نیازهاي صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی، سیمان و صنایع دریایی می باشد.

 

دسته:

ژيكا گروت NG – 1000 ملاتی بدون انقباض، با انبساط کنترل شده، مناسب گروت ریزي هاي دقیق با ضخامت 10 میلی متر به بالا و همچنین پاسخگوي نیازهاي صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی، سیمان و صنایع دریایی می باشد.

جدول مقاومت فشاری :

عمر نمونه (روز)
مقاومت فشاری kg/cm2
1500-550
3 700-800
7800-900
281000 به بالا
انبساط آزاد0.5-1.5 درصد
میزان مصرف آب11-13 درصد وزن ماده خشک