در این قسمت میتوانید گواهینامه ها و استانداردهای شرکت ژیکاوا را برای محصولات مختلف ببینید

استاندارد پودر بندکشی

استاندارد پودر بندکشی

استاندارد پودر بندکشی


گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد


استاندارد چسب کاشی


استاندارد فوق روان کننده بتن