در این قسمت میتوانید گواهینامه ها و استانداردهای شرکت ژیکاوا را برای محصولات مختلف ببینید


استاندارد پودر بندکشی

استاندارد پودر بندکشی


گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد


استاندارد چسب کاشی


استاندارد فوق روان کننده بتن