ویدیو های معرفی محصولات ژیکاوا

و آموزش نحوه استفاده از محصولات

عایق رطوبتی پودری ژیکابام
پودر های بندکشی ژیکاپوند
چسب کاشی و سرامیک
آبگریز کردن نما، ضد آب کردن سطوح
فوق روان کننده با کیفیت، دوز مصرف فوق روان کننده
روان و فوق روان کننده بتن
مصرف افزودنی های بتن
فوق روان کننده بتن ژیکاوا
نصب کاشی بروی کاشی
رنگ آمیزی نما و پارکینگ با ژیکاتکس
آب بندی منابع کشاورزی
آب بندی چاله آسانسور با استفاده از ژیکاترون
ژیکاوا، رکورد بتن ریزی گینس را شکست
استفاده از ملات خودتراز شرکت ژیکاوا ژیکاسل
واتر استاپ ژیکاوا
نحوه درست اجرای ملات تعمیراتی پلی تکس
نمای سیمانی ژیکاتکس
ملات سمنتکس مناسب پلاستر روی دیوار و بلوک سبک
چسب بلوک سبک
آب بندی سرویس بهداشتی با عایق رطوبتی ژیکابام
آب بندی استخر با عایق رطوبتی ژیکابام
بتونه آماده ژیکافیلر
رنگ آمیزی با رنگ پودری ژیکافام
پودر بندکشی ژیکاپوند
چسب کاشی پودری سرام فیکس و ژیکافیکس ژیکاوا
روش صحیح شانه زدن چسب کاشی
چگونه کف سرویس های بهداشتی را کاشی کاری کنیم
نحوه کاشی کاری دیوارهای سرویس بهداشتی
ملات خودتراز ژیکاسل
چربی زدای قوی، ژیکاکلین
عایق نمودن کف کولر با ژیکابام
بندکشی کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی با ژیکابام
چسباندن سنگ و عایق نمودن درب سرویس بهداشتی
تاثیر فوق روان کننده بتن،بر روی بتن
ملات تعمیراتی بتن، پلی تکس
تست ژیکاسیلر
تست چسبندگی چسب بلوک ژیکاوا
ژیکاپلاگ ژیکاوا
آب بندی فشار منفی