گواهینامه ها و استانداردهای شرکت ژیکاوا

در حوزه تولید محصولات ساختمانی بر پایه فناوری نانو

استاندارد پودر بندکشی ژیکاپوند ژیکاوا

استاندارد پودر بندکشی

برای محصول ژیکاپوند ژیکاوا

نشان استاندارد ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن و چسب کاشی

برای محصولات ژیکاوا

استاندارد چسب کاشی

برای محصول سرامفیکس ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن ژیکاپلاست ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن

برای محصول ژیکاپلاست ژیکاوا

ملات رنگی نما حاوی آنتی باکتریال با خاصیت نانوذرات، ژیکاتکس سفید

ژیکاتکس سفید

ملات رنگی نما حاوی آنتی باکتریال با خاصیت نانوذرات

پودر عایق رطوبت آنتی باکتریال حاوی نانوذرات، ژیکابام

ژیکابام

پودر عایق رطوبت آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

پوشرنگ ساختمانی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات، ژیکافام

ژیکافم

پوشرنگ ساختمانی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

پودر بندکشی کاشی و سرامیک حاوی نانوذرات با خاصیت آنتی باکتریال، ژیکاپوند

ژیکاپوند

پودر بندکشی کاشی و سرامیک حاوی نانوذرات با خاصیت آنتی باکتریال

سمنتکس خاکستری

ملات تعمیراتی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات