نمایش دادن همه 3 نتیجه

مواد کمکی بتن ژیکاوا

مواد و شیوه های نوین صنعت ساختمان بر پایه فناوری نانو

این دسته از محصولات به طور مستقیم در بتن کاربرد ندارند ولی اهمیت به سزایی در اجرا، عمل آوری و محافطت یک بتن با کیفیت دارند. در این مورد به محصولاتی مانند روغن قالب (ژیکانول)، کیورینگ بتن (ژیکاکیور)، پوشش محافظتی بتن (ژیکاسیل) و اقلامی مانند انواع قالب، اسپیسر، میان بند و…. می توان اشاره کرد.