دیرگير بتن ZR-1

دیرگير بتن ZR-1 ماده‌اي پودري شكل است كه با تأثير مستقيم روي هيدراتاسيون سيمان گيرش آن را حداقل به مدت يك ساعت به تعويق مي‌اندازد. با استفاده از اين ماده مي‌توان بتن را در مسافت‌هاي طولاني‌تر حمل نمود و پس از ريختن زمان بيشتري براي پرداخت نهائي سطح و انجام ظريف‌كاري‌هاي لازم خواهد ماند.

توضیحات