زودگير بتن ZA-1

زودگير بتن ZA-1 محصولی از شرکت مواد شیمیایی ساختمانی ژیکاوا با اجزاء سيمان وارد واكنش شيميايي شده و با سرعت بخشيدن به هيدراتاسيون سيمان زمان گيرش بتن را كاهش مي‌دهد.

 

زودگير بتن ZA-1