فوق روان کننده ژیکاپلاست ZM

فوق روان کننده اي بسیار قوي بر پایه ملامین سولفونات قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب بتن ریزي در شرایط آب وهوایی سرد.
مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type F&G

  فوق روان کننده ژیکاپلاست ZM  

فوق روان کننده اي بسیار قوي بر پایه ملامین سولفونات قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب بتن ریزي در شرایط آب وهوایی سرد.
مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type F&G

موارد مصرف:

  •  بتن ريزي در مناطق سردسير
  •  بتن ريزي‌هاي حجيم مانند سدها و پلها
  •  بتن ريزي با پمپ در سازه‌هاي پرآرماتور
  •  سقف، ستون و قطعات بتني پيش ساخته

 دارای نشان استاندارد ایران

 

روش و ميزان مصرف:

  • مايع:

فوق روان کننده ژیکاپلاست ZM به ميزان 1 الي 3 درصد وزن سيمان در حين ساخت بتن به آن اضافه شده و حداقل 3 دقيقه با دور بالا تا ایجاد ملاتی همگن و یکنواخت مخلوط شود.

  • پودر:

به ميزان 0/3 الي 1 درصد وزن سيمان به مصالح خشك اضافه شود.