ماستیک ضد حلال ZFR-1 | ژیکاوا پیشرو در ارائه جدیدترین مواد شیمیایی ساختمان در ایران

ماستیک ضد حلال ZFR-1

قیمت مخصوص عاملین

ماستیک ضدحلال ZFR-1 یک ماستیک گرم ریز یک جزئی برپایه قطران و پلیمر می باشد که ضمن داشتن خاصیت کش سانی , در مقابل انواع حلالها و موادنفتی , بنزین و سوخت هواپیما کاملا مقاوم است.

توضیحات

Call Now Button