ماستیک ضد حلال ZFR-1

ماستیک ضدحلال ZFR-1 یک ماستیک گرم ریز یک جزئی برپایه قطران و پلیمر می باشد که ضمن داشتن خاصیت کش سانی , در مقابل انواع حلالها و موادنفتی , بنزین و سوخت هواپیما کاملا مقاوم است.

دسته: