ماستیک گرم ریز ZHM-1

ماستیک گرم ریز ZHM-1 یک ماستیک یک جزئی بر پایه قیر اصلاح شده با لاستیک و رزین است که پس از گرم شدن تا حد روانی در محل مورد نظر ریخته می شود. این ماستیک دارای چسبندگی بسیار زیاد به سطح زیر کار بوده و تاچند برابر کش آمده و دوباره به حالت اولیه برمی گردد. ازاین ماده جهت چسباندن قطعاتی که احتیاج به انعطاف در ناحیه اتصال دارند نیز می توان استفاده نمود.

دسته:

ماستیک گرم ریز ZHM-1