هوازاي بتن ZAE-1

هوازاي بتن ZAE-1 ماده‌اي حباب‌ساز است كه با توليد حباب‌هاي هواي پايدار، محكم، ريز و نزديك به هم در داخل بتن باعث افزايش مقاومت آن در برابر سيكلهاي گرما و سرما شده و به خاطر كاهش نفوذپذيري و خاصيت آببندي، مقاومت‌هاي شيميايي و مكانيكي آن را افزايش مي‌دهد.

هوازاي بتن ZAE-1 ماده‌اي حباب‌ساز و جز افزودنی های بتن است كه با توليد حباب‌هاي هواي پايدار، محكم، ريز و نزديك به هم در داخل بتن باعث افزايش مقاومت آن در برابر سيكلهاي گرما و سرما شده و به خاطر كاهش نفوذپذيري و خاصيت آببندي، مقاومت‌هاي شيميايي و مكانيكي آن را افزايش مي‌دهد.

موارد مصرف هوازاي بتن ZAE-1

  • بتن‌ريزي‌ در هواي گرم
  • بتن ریزی در مناطق سردسیر
  • بتن ریزی بزرگراه ها باند فرودگاه ها پیاده رو
  • بتن‌هاي با رواني كم و يا زمان اختلاط طولاني
  • ساخت قطعات بتنی مقاوم در سرما مانند جدول,نیو جرسی و موزائیک
  • بتن های حاوی خاکستر بادی و مواد ریزدانه

مزايا هوازاي بتن ZAE-1

   •  افزايش رواني و كارپذيري
   • كاهش جداشدگي و آب انداختگي
   • كاهش نفوذپذيري و افزايش مقاومت
   • افزایش مقاومت بتن در سیکل های ذوب و انجماد

روش و ميزان مصرف هوازاي بتن ZAE-1

مقدار دقيق مصرف هوازاي بتن ZAE-1 با توجه به عوامل مؤثر مانند نوع سيمان، تركيب سنگدانه و دماي محيط مي‌بايستي با آزمايشات كارگاهي معين شود ولي به طور متوسط 0/06 الي 0/2 درصد وزن سيمان مي‌باشد كه در هنگام ساخت بتن به آن اضافه و به مدت 3 دقيقه مخلوط نموده و پس از چند دقيقه توقف دوباره به مدت 2 دقيقه مخلوط و مصرف شود.

مشخصات فني هوازاي بتن ZAE-1

حالت فيزيكي:مايع قهوه ای روشن
وزن مخصوص:1gr/cm³
يون كلر:ندارد
بسته‌بندي:گالن پلاستيكي 20 و بشكه 220 ليتري