سمنتکس

ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندي شده و افزودنی هاي مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیري چسبندگی به سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی می باشد. این ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی، پرکردن شکستگیهاي بتن و ماهیچه کشی مناسب است. سمنتکس داراي پیوستگی و همگنی زیادي بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت داشتن انبساط جمع نمی شود و به خوبی در درزها و شکافها نفوذ کرده و چسبندگی زیادي ایجاد می کند.

جهت استعلام قیمت و سفارش محصول یکی از موارد زیر را انتخاب کنید :

ثبت سفارش از طریق فرم

تماس با عاملین فروش در استان خود

تماس با دفاتر مرکزی ژیکاوا تهران (۲۲۳۹۷۶۳۲ – ۰۲۱)  مشهد( ۳۷۲۳۰۵۰۱ – ۰۵۱)

توضیحات

سمنتکس ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندي شده و افزودنی هاي مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیري چسبندگی به سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی میباشد. این ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی، پرکردن شکستگی هاي بتن و ماهیچه کشی مناسب است. سمنتکس داراي پیوستگی و همگنی زیادي بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت داشتن انبساط جمع نمی شود و به خوبی در درزها و شکافها نفوذ کرده و چسبندگی زیادي ایجاد می کند.

سمنتکس در دو نوع مختلف تولید می شود :

سمنتکس C :

درشت دانه، مناسب ترمیم و بازسازي خرابیهاي بتن با عمق بیش از یک سانتی متر، پرکردن سوراخها و ترکهاي عمیق بتن.

سمنتکس F :

ریز دانه، نرم با کارپذیري بالا و قدرت چسبندگی زیاد به سطح زیرکار، مناسب ترمیم و زیباسازي نما، پوشش دیوارهاي جانبی ساختمان با خاصیت ضدآبی، ظریف کاري و پرکردن شکافها و ترکهاي ریز، اجراي لایه نازك روي بتن با ضخامت کمتر از 10 میلیمتر. جایگزین ملات فیلی داخل استخرها با خاصیت آب بندي.

مزایا:

  • آماده مصرف فقط با افزودن آب
  • مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
  • مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی
  • قابل مصرف در فضاي باز، استخرها و منابع آب

روش و ميزان مصرف :

سطح زيرکار مي بايست کاملا تميز و عاری از چربي، روغن و قطعات سست و لق باشد. قبل از اعمال ملاتهای تعميراتي سطح کار را کاملا مرطوب و زنجاب نمائيد.برای ساخت ملات فقط آب را به ميزان لازم (در حدود 11 تا 25 درصد وزن مواد خشک) به آن اضافه نموده و کاملا مخلوط نمائيد. کمي صبر کنيد تا ملات قوام يابد و افزودني های آن کاملا فعال شوند. سپس با دست و يا ماله در محل موردنظر اعمال نمائيد. برای ضخامت های بالاتر از 30 ميليمتر در چند لايه اعمال شود. کيورينگ اين ملات از اهميت زيادی برخوردار است و در چند روز اوليه سطح کار حتما مرطوب نگه داشته شود.

 مشخصات فنی :        پلی تکس             سمنتکس C             سمنتکس F
 حالت فيزيکي پودر پودر پودر
 وزن مخصوص 1/7 gr/cm3 1/4 gr/cm3 1/3 gr/cm3
 وزن مخصوص ملات ساخته شده 2 gr/cm3 2-2/2 gr/cm3  1/8-2 gr/cm3
 مقاومت فشاری 300-400 kg/cm2 450 kg/cm2 300 kg/cm2
مقاومت خشمی 70-90 kg/cm2
 چسبندگي (Pull-off) 15-25kg/cm2 شکست بتن 15-25kg/cm2 شکست بتن 15-25kg/cm2 شکست بتن
 ضريب انبساط حرارتي 12×10^-6 m/m/c 12×10^-6 m/m/c  12×10^-6 m/m/c
 زمان مصرف و نحوه نگهداری يکسال در بسته بندی اصلي ومحیط سرپوشیده يکسال در بسته بندی اصلي ومحیط سرپوشیده  يکسال در بسته بندی اصلي ومحیط سرپوشیده
 بسته بندی کيسه 25 کيلويي کيسه 25 کيلويي کيسه 25 کيلويي

 

 

Cementex

Cementex is a ready-to-use mortar based on cement, granulated silica, and various additives increasing its applicability, adhesion, chemical and mechanical resistance. This mortar is suitable for all repairment works and filling concrete cracks and breaks. Cementex is highly homogeneous, plasticizes with no need for excessive water, does not contract as a result of its natural expansion, fills the cracks and gaps perfectly, and adhere to the substrate perfectly.

توضیحات

Cementex is a ready-to-use mortar based on cement, granulated silica, and various additives increasing its applicability, adhesion, chemical and mechanical resistance. This mortar is suitable for all repairment works and filling concrete cracks and breaks. Cementex is highly homogeneous, plasticizes with no need for excessive water, does not contract as a result of its natural expansion, fills the cracks and gaps perfectly, and adhere to the substrate perfectly.

Cementex is produced in two different grades:

  • Cementex C:

Coarse-grained, suitable for repairing and restoring concrete damages deeper than 1 cm, filling deep concrete cracks and holes.

  • Cementex F:

Fine-coarsed and soft with extreme applicability and adhesion to the underlying surface. Suitable for restoring and decorating facades and building’s side walls. A water proof and fine filler for filling small cracks, suitable for layes thinner than 10 mm on concrete, and substituting filling mortars in pools with water proofing capacity.

Advantages:

  • Ready-to-use just by adding water
  • High chemical and mechanical resistance
  • Resistant to all climatic conditions
  • Applicable in water reservoirs, pools, and out door

Technical properties:

Product type Polytex Cementex C Cementex F
Physical state Powder Powder Powder
Specific gravity 1/7 gr/cm3 1/4 gr/cm3 1/3 gr/cm3
Mortar bulk density 2 gr/cm3 2-2/2 gr/cm3  1/8-2 gr/cm3
Compressive strenght 300-400 kg/cm2 450 kg/cm2 300 kg/cm2
Flexural strength 70-90 kg/cm2
Adhesion (pull-off) 15-25kg/cm2 (concrete failure) 15-25kg/cm2 (concrete failure) 15-25kg/cm2 (concrete failure)
Thermal expansion coefficient 12×10^-6 m/m/c 12×10^-6 m/m/c  12×10^-6 m/m/c
Storage condition and expiration time One year in covered storage and original packaging One year in covered storage and original packaging One year in covered storage and original packaging
Packaging 25 kg bag 25 kg bag 25 kg bag

Instructions for use:

The substrate must be completely clean and free of loose parts and oils. Dampen the surface thoroughly before applying repairment mortars. To make the mortar, add only the adequate amount of water (around 11-25% of the dry material’s weight) and mix thoroughly. Wait for a short while for the mortar to mature consistent and for the additives to be completely activated. Then, apply the mortar on the surface by hand or a trowel. To reach a thickness of over 30 mm, apply it in several layers. Curing this type of mortar is of great importance; the mortar must be kept wet for a few days after application.