پاک کننده سطوح ژیکاکلین

ژیکاکلین نوعی ماده شیمیایی است که از ترکیب چند نوع مواد شوینده قوي و بدون اسـتفاده از مواد حلال در شرکت ساختمانی ژیکاوا تولید می گردد. ژیکاکلین براي زدودن چربی و روغن که در عمق بتن نفوذ نموده و یا برطرف کـردن چـربـی و روغن ریخته شده بر روي سطوح اپوکسی شده به کار می رود.
ژیکاکلین به صورت عمقی در مجاري موئین سطوح بتنی نفوذ نموده و روغن و چربی ها را به صورت قطرات میکرو به حالت امولســـیون تبدیل و به سطح دایت کرده و سپس با آب شستشو می گردد. ژیکاکلین به صورت کنسانتره تولید و در هنگام مصرف می توان آن را با آب رقیق و استفاده نمود.

مایع شوینده و تمیزکننده سطح بتن (محلول پاک کننده بتن) ژیکاکلین، یک چربی زدای قوی است که از ترکیب چند نوع مواد شوینده قوي و بدون اسـتفاده از مواد حلال تولید می گردد و مایع شوینده و پاک کننده سطح بتن (محلول پاک کننده بتن) است.

روش مصرف ژیکاکلین

قطعات درشت چربی و روغن را از روي سطوح جمع آوري نمائید. سپس محصول ژیکاکلین را بر روي آن ریخته و پس از 20 دقیقه با برس دستی یا ماشین هاي نظافت برس دار روي سطوح بکشید. تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود، سپس با آب شستشو نمایید.
در صورت آلودگی شدید و عمقی سطوح با چربی و روغن می توان ژیکاکلین را با آب مخلوط و ســپس اجرا نمود. حداکثر 75% وزن ژیکاکلین می توان آب به آن اضــافه کرد. در این صــورت بعد از شستشوي اولیه وگذشت 30 دقیقه عملیات شستشو تکرار گردد.

جهت چربی زدایی در سطوح وسیع بهتر است شستشو به صورت مکانیکی و با استفاده از ماشین نظافت برس دار و دستگاه مکنده انجام شود.

موارد مصرف ژیکاکلین

1. جهت ایجاد شرایط ایمنی و جلوگیري از لغزندگی و سُر خوردن پرسنل براي سطوح بتونی که آلوده به روغن و چربی باشد. مانند سطوح کف تراشکاري ها، انبارهاي قدیمی، سالن هاي تولید و موارد مشابه

2. جهت ایجاد شرایط فنی لازم جهت اجراي پوشش هاي پلیمري و بتنی در سطوحی که آلوده به چربی و روغن باشد.(پوشش هاي پلیمري بر روي سطوح بتنی آلوده به روغن و چربی چسبندگی و اتصال لازم را نخواهد داشت)

3. جهت تمیز کردن سطوح پوشش داده شـده با روکش هاي پلیمري (اپوکسی و پلی اورتان) که به طور موضعی آلوده به روغن و چربی باشد.

مزایا ژیکاکلین

  • فاقد حلال
  • غیر قابل اشتعال
  • آماده مصرف
  • فعال در منافذ مویین بتن
  • کاملا موثر و نفوذپذیر
  • مقرون به صرفه و اقتصادي

 

مشخصات فنی ژیکاکلین

کیفیت ظاهريمایع بی رنگ، بی بو، بدون حلال
وزن مخصوص1kg / litre
کیفیت شیمیاییقلیایی PH = 8
میزان مصرف200-300 ml / m
درجه حرارت هنگام اجراحداقل 10 درجه سانتیگراد
شرایط نگهداريدرانبار سرپوشیده و دور از یخ زدگی
مدت زمان نگهداري2 سال از تاریخ تولید