پلی تکس

پلي تکس يک ملات تعميراتي يک جزئي پايه سيماني و تقويت شده با الياف پلي پروپيلن و رزينهای پودری محلول در آب مي باشـد. اين ملات دارای قدرت چسـبندگي بسيار زياد، مقاومـت زياد در مقابل سيکل های سرما و گرما، ترک خوردگي و حملات مواد شيميايي و نمک ها مي باشد.

توضیحات

 

پلی تکس يک ملات تعميراتي يک جزئي پايه سيماني و تقويت شده با الياف پلي پروپيلن و رزينهای پودری محلول در آب مي باشـد. ملات پلی تکس دارای قدرت چسـبندگي بسيار زياد، مقاومـت زياد در مقابل سيکل های سرما و گرما، ترک خوردگي و حملات مواد شيميايي و نمک ها مي باشد.

موارد مصرف :

  • مرمت و بازسازی پلها و اسکله ها
  • مرمت قطعات بتني با ميزان تخريب زياد
  • تعمير و محافظت سازه های بتني دريايي
  • مقاوم در سازه های در معرض تنش های برشي
  • تعمير قطعات پيش ساخته بتني (مانند جدول و نيوجرسي)

مزایا :

  • مقاومت مکانيکي و شيميايي بالا
  • چسبندگي خوب به بتن و ميلگرد
  • قابل کار در سطوح افقي و عمودی
  • مقاوم در مقابل سيکلهای سرما و گرما
  • عدم ريزش و برگشت ملات حتي در زير سقف

 

فیلم نحوه درست اجرای ملات تعمیراتی