بررسی تاثیر فوق روان کننده کربوکسیلاتی بر تغییرات مشخصه مقاومت فشاری مخلوط های بتنی در سنین مختلف

انتشار مقاله بررسی تاثیر فوق روان کننده کربوکسیلاتی بر مقاومت فشاری مخلوط های بتنی

بررسی تغییرات مشخصه مقاومت فشاری مخلوط های بتنی در سنین مختلف تحت تاثیر مصرف ماده فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلاتچکیده مقاله:اجرا...

ادامه مطلب

اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی توسط انجمن بتن در تهران

اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی

با حضور معاون وزیر و اساتید برجسته رشته مهندسی عمراناولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی توسط انج...

ادامه مطلب

تاثیر پاشش ماده ی عمل آوری در مقادیر مختلف بر تغییر رفتار ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در مخلوط های بتنی در شرایط محیطی سخت

انتشار مقاله علمی با موضوع بررسی ترک خوردگی مخلوط های بتنی

تاثیر پاشش ماده ی عمل آوری در مقادیر مختلف بر تغییر رفتار ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در مخلوط های بتنی در شرایط محیطی سخت ترک خو...

ادامه مطلب