ملات آماده و انواع ملات ژیکاوا

ملات آماده چیست و ۵ مزیت استفاده از انواع ملاتهای آماده

اجزای اصلی ملات های آماده کارگاهی عبارتند از سیمان، ماسه و یا گچ. این مواد در روش سنتی با نسبت های مختلف با هم مخلوط می شوند و ماده ای ...

ادامه مطلب